Global vaksinering mot media-virus

Denne artikkelen er skrevet av «Virus-Burster».

Vi takker for bidraget!

 –

FNs helseorganisasjon, WHO, hevder sterk mistanke om at Zika- viruset er årsaken til over 4000 nylige tilfeller av mikrocefali blant nyfødte. Ja, faktisk går de langt i å bekrefte dette…

I pressemelding fra WHO den 28. januar 2016, heter det:“I Mai 2015 rapporterte Brasil det første tilfellet av Zika virus sykdom. Siden da har sykdommen spredt seg i Brasil og til 24 andre land i regionen.”

Videre heter det at WHO’s regionalkontor for Amerika (PAHO) har nært samarbeid med landene som er rammet siden mai 2015 og har mobilisert stab og medlemmer i Global Outbreak and Response Network (GOARN) for å assistere helsemyndighetene med å oppdage tilfeller og spredning av Zika virus gjennom testing og hurtig rapportering.

De sier også at “der er en antatt forbindelse mellom Zika virusinfeksjon og fødselsmisdannelser og neurologiske syndromer….noe som er bekymringsfullt av fire grunner: førstnevnte, videre spredning internasjonalt utfra den geografiske spredning av myggarten, manglende immunitet i befolkningen i de nylig angrepne områdene sammen med mangel på vaksiner, spesifikk behandling og hurtig diagnosetester”

Det advares mot å føde barn de neste to år. Reisende frarådes å dra til Brasil. Et sommer OL arrangement er forestående. Hva er vel mer egnet til å vekke sterke følelser enn bilder av lidende babyer med mikrocefali (unormalt liten hjerne)? Frykten spres gjennom massemedia som ild i tørt gras.

Om ikke ille nok, sier WHO at viruset smitter mellom mennesker via spytt og seksuell kontakt. Hva gjør vi nå? Bruke ansiktsmasker og gå i kloster? En hel verden trues. Vi står overfor en pandemi. Følelse av maktesløshet og nagende angst brer seg i øst, vest, nord og syd.

Man sprayer seg med myggmiddel. Vi hører at mange gravide ønsker abort, men dette er illegalt. Utenfor kysten – i internasjonalt farvann – tilbys dette ombord skip. Utkommanderte soldater sprayer insektmidler i hus-til-hus aksjoner.

Skal en ørliten mygg, en ubetydelig biologisk skapning, tillates å terrorisere menneskeheten som om det var en tyrannosaur? Vi som hersker over alt liv på jord? Med nok atomvåpen til å utrydde alt liv på jorden, om og om igjen? Og likevel skulle vi stå maktesløse overfor den minste skapninger i naturen?

La oss snu ryggen til massemedia og NRK og konsultere det frie media – Internett og YouTube – de tvilsomme media sett med makt-eliten sine øyne.

Zika viruset og mikrocefali

Viruset er kjent fra flere tropiske og subtropiske land. Viruset ble isolert i laboratorium fra serum fra en infisert ape i Uganda i 1947 og patentert (ATCC VR-84) av Rockefeller Foundation, USA. I tre generasjoner har det funnes blant millioner av mennesker. Ganske ufarlig, og aldri relatert til mikrocefali. Selv etter større utbrudd blant nær 37000 mennesker i Mikronesia i 2007 og Fransk Polynesia i 2013 ble det ikke registrert økt forekomst av mikrocefali.

En forskningsrapport fra 2009 omtaler 25000 årlig tilfeller av mikrocefali i USA, uten relevans til Zika viruset. Practice Parameter: Evaluation of the child with microcephaly (an evidence-based review)”; Neurology 2009 Sep 15; 73(11) 887-897; Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Practice Committee of the Child Neurology Society.

Rapporten bekrefter at mikrocefali allerede i 2009 er velkjent med sine 25000 årlige tilfeller i USA alene, “og kan skyldes enhver skade påført fosterhjernen under graviditeten og kan sees i sammenheng med hundrevis av genetiske syndrom.” Hvorfor hører vi ikke om dette i massemedia?

Jon Rappoport, en Pulitzer pris nominert undersøkende journalist innen politikk, medisin og helse i 30 år, henviser til en artikkel i den brasilianske avisen, O Estado de São Paulo, 2. februar 2016 hvor det hevdes at 3670 av 4783 tilfeller av mikrocefali (pr. 30. januar 2016) er undersøkt nærmere av helsemyndighetene i Brasil. Blant disse fant man at kún 404 tilfeller “var mikrocefali, eller andre endringer av sentralnervesystemet”. Av disse hadde kún 17 Zika viruset”.

Om disse funnene er riktige beviser det at der er overhodet ingen forbindelse med Zika viruset. Selv om 17 barn med mikrocefali også hadde Zika virus i blodet, er det milevis fra å være bevis – og lysår fra å være tegn på en forestående pandemi.

I lys av at det var 25000 tilfeller av mikrocefali årlig i USA allerede i 2009 bør dette være spikeren i kisten for Verdens Helseorganisasjon (WHO) og massemedia sin konspirasjon i det å skape massehysteri omkring en «forestående pandemi» basert på løgn og bedrag. I virkeligheten bruker WHO et svært farlig media-virus for å hjernevaske menneskeheten til å tro at det er Zika viruset som må bekjempes. Men dette kan slå sterkt tilbake på WHO…og avsløre hvems tjener de i virkeligheten er. Men, allerede nå er propagandamaskinen New York Times i sving med å manipulere disse upassende funnene. Så får vi se om tallene igjen stiger til ønsket nivå…

Falsk flagg oppskriften: Problem-Reaksjon-Løsning (PRL)

Mye tyder på at propagandamaskineriet til WHO ble iverksatt allerede i det at første tilfellet ble rapportert i mai 2015 – lenge før publisert i media. Da utpekte de det ufarlige Zika viruset – som allerede i tre generasjoner har eksistert blant millioner av mennesker – som syndebukk for en rejisert “epedimi”. Allerede etter dette første tilfellet synes WHO å omdøpe mikrocefali til “Zika virus sykdom”. I menneskers sinn er det allerede nå innprentet et falsk likhetstegn mellom disse ubeslektede begrepene.

200.000 soldater pøser ut giftstoffer i naturen og folk skremmes til unødig bruk av farlige myggmidler. Brasil er allerede verdens største brukere av forbudte kjemikalier i naturen. Således forsterker myndighetene et grunnleggende problem – sannsynligvis uten relevans til Zika viruset – noe som kan føre til ennå flere misdannede nyfødte.

Er et gigantisk bedrag av menneskeheten under oppseiling? Tegnene på den gamle velkjente oppskriften, PRL, er åpenbar. Brukt av en psykopatisk maktelite for å holde menneskeheten i konstant fornedrelse, sykdom, fattigdom og krig i flere 100 år.

PROBLEMET er i utgangspunktet ikke-eksisterende, men manes frem for at makteliten skal få den ønskede REAKSJONEN i befolkningen: massive frykt. Noe som alltid parkerer sunn fornuft og egen kraft til bestemmelse – og gjør oss konformative. Dette oppnås gjennom propaganda og hjernevasking i massemedia. LØSNINGEN blir alltid servert sammen med PROBLEMET. I dette tilfellet dreier det seg naturligvis om nye vaksiner som skal hindre en “epidemisk katastrofe”. Massesuggesjonen fører etter hvert til et folkekrav om NYE VAKSINER. Noe myndighetene helst vil gjøre mandatorisk for barn, voksne og gamle. Dvs. tvangsvaksinering! For å oppnå befolkningens støtte brukes påskuddet om «FLOKKIMMUNITET» – at dersom ikke inntil 95% vaksineres vil flokken være ubeskyttet. Men forskning blant uavhengige eksperter påviser at dette er en myte. Snarere er det brukt for å selge mer vaksine. PRL oppskriften ble sist brukt på svineinfluensa. Faren rundt et relativt ufarlig virus ble hauset opp over alle støvleskaft – med flere vaksineskader som følge.

Også den gang kom plutselig LØSNINGEN. De etterlengtede vaksinene! Rushet inn, uten tid til å ha testet verken virkning eller bivirkninger. Zika vaksinen som ble sagt kunne ta 5-10 år å utvikle avsløres etterhvert for hva det er. En ingrediens i skremselspropagandaen. Alt tyder på at vaksinen allerede har vært under utvikling, og rykter går nå om at den er på vei. Men også uprøvde genetiske løsninger som kan utrydde hele myggarten.

Men hva er i vaksine-cocktailene og hva gjør det med vår helse? Feks. influensa vaksinen TdaP som altså er gitt til gravide i Brasil. Den inneholder bl.a. aluminiumfosfat, formaldehyd, glutaraldehyd, 2-phenoxyethanola. Andre inneholder kvikksølvforbindelser (timerosal), fragment av gener fra menneskefoster, ekstrakt av eggeskall, etc, etc. Rart at mange barn utvikler allergi mot egg? Uten å være hjernevasket, og med sunn forstand skjønner vi at å få sprøytet giftstoffer direkte inn i blodomløpet er skadelig. Hvordan kan det gi garanti for god helse?

Hadde barn blitt servert denne gift-cocktailen i frokostblandingen ville kroppens førsteforsvar sørge for akutt oppkast og diare. Og du ville fått livstidsdom for drapsforsøk! Ved injeksjon i blodet blir immunforsvaret svekket. Forsvarsmekanismen blir kompromittert. Er det rart at autoimmune sykdommer og tidligere ukjente syndrom med alskens bokstaver og navn florerer i den nyere tid? Blir vi gjort til farmasøytiske kunder fra fødsel til grav? Er i virkeligheten dette produsentenes hemmelige agenda?

Som følge av korrupsjon og WHO’s overnasjonale myndighet er ingen vaksineprodusenter erstatningspliktige. Juridisk immunitet er synonymt med «lisens til invalidisering og drap». Staten skjermer produsentene ved å dekke vaksineskadene direkte ut av våre lommebøker. Produsentene beholder milliardprofitten. Er ikke dette et tankekors? Kan bildet av myndighetskorrupsjon fremstå klarere?

Voltair (1694-1778): «Leger er menn som foreskriver medisiner som de kjenner lite til,

for å kurere sykdommer som de kjenner mindre,

blant mennesker de vet ingenting om.»

John D. Rockefeller la tidlig på 1900-tallet grunnmuren for skolemedisinen i USA, som angivelig bygger på vitenskap og dokumentert virkning. Noe det stilles flere spørsmålstegn rundt ettersom vi får mer kunnskap om tvilsomme forskningsmetoder og manipulering av resultat, alvorlige bivirkninger og død etter bruk av enkelte preparater – ikke minst vaksiner. Hvorfor massemedia ikke informerer om dette fremgår i sitatet fra tredjegenerasjons Rockefeller i slutten av artikkelen!

De virkelige årsakene til mikrocefali

Det fremstilles ulike teorier omkring dette. Bl.a. hevdes det at Brasil er verdens største bruker av plantevernmiddel. I en studie av Enviromental Health Perspectives (1. juli 2011) “Urinary Biomarkers of Prenatal Atrazine Exposure…” hevdes sammenheng mellom plantevernsmiddellet Atrazine, begrenset forstervokst og redusert hodeomkrets (mikrocefali)… også i forbindelse med ugressmiddelet Metolachlor. Begge brukes i Brasil til tross for at de er forbudt i produsentenes hjemmemarked.

Pga mange tilfeller av kikhoste i Brasil i 2013 ble influensavaksinen TdaP gitt gravide fra oktober 2014. Dette til tross for at produsentene advarer mot at vaksinen brukes av gravide – så langt dette er mulig. I tillegg brukes flere typer vaksiner i Brasil.

Er det tilfeldig at det tok sju måneder fra de første gravide ble gitt TdaP vaksinen til første barn med mikrocefali ble født i mai 2015?

Hvorfor skylder WHO og CDC på mygg?

Brasilianske helsemyndigheter skal bevilge midler å utvikle vaksine mot Zika viruset. President Obama ber nå kongressen bevilge 15 milliarder kroner. Skattepenger som havner i lomma på den farmasøytiske industrien.

Men, hvis Mikrocefali skyldes Zika virus fra myggarten Aedes Aegypti , hvorfor er det plutselig et problem som må bekjempes med vaksiner nå?

Hvorfor har man kunne fritt reise til og fra USA, med sine 25000 årlige tilfeller, i alle fall siden 2009, mens det advares mot å reise til Brasil etter 404 nylige tilfeller?

Hvorfor snakkes det om et eventuelt påbud om vaksiner for flypassasjerer til USA nå?

Er det befolkningen i USA som trengs beskyttes mot smitte fra andre og ikke motsatt?

Det hele er dreier seg naturligvis om pushing av vaksiner – en multi-milliard industri. Å sette spørsmål omkring nødvendigheten, sikkerheten og virkningen er en trussel mot det farmasøytiske fundamentet der bivirkninger og menneskeliv er underordnet i forhold til produsentene sitt hellige mål: milliardfortjeneste.

Ensidig fokus på å utvikle nye vaksiner mot mikrocefali – som i utgangspunktet ikke skyldes virus – men snarere giftstoff i vaksiner, eventuelt i kombinasjon med giftig ugress-, plantevern-, og myggmiddel, etc. – demonstrerer fraværende interesse for seriøse årsaksstudier.

Albert Einstein: «Et problem løses ikke på det tankenivået det ble skapt»

Kan det dreie seg om en operasjon iverksatt av den globale makteliten gjennom sin kontroll av den farmasøytiske industrien, det privateide helsedirektoratet i USA (CDC), og Verdens Helseorganisasjon (WHO) for å mane frem en falsk pandemi med påfølgende massevaksinasjon.

Myndighetene i Brasil synes i å så fall å ha satt noen kjepper i hjulene ved å påvise at det tross alt dreier seg om et begrenset antall tilfeller. Men så har de jo også OL arrangementet å ta hensyn til.

Avsløring av korrupsjon og bedrag

Noen år siden fremkom bevis på grov korrupsjon og manipulering blant helsedirektoratet i USA (CDC) og vaksineprodusenter som hindret rapportering og destruerte forskningsrapporter som påviste klar sammenheng mellom HPV vaksine og autisme.

Det er også kjent at vaksineprodusentene har avgjørende innflytelse i Verdens Helseorganisasjon (WHO) bl.a. ved å være store økonomiske bidragsytere (bl.a. Rockefeller Foundation) og å sitte i den såkalte GACVS- komiteen som evaluerer trygghet og anbefaler godkjenning av vaksiner.

I åpent brev fra Sin Hang Lee, direktør, Milford Molekylær Diagnose Laboratorium i USA, til WHO general direktør, Margaret Chan, den 14. januar d.å. fremlegges bevis på at navngitte personer i denne (GACVS) komiteen skal ha manipulert helsemyndighetene i prosessen med å få HPV vaksinen Gardasil og Cervarix godkjent av WHO. Han etterlyser rettslige konsekvenser for disse.

Dr. Richard Horton, nåværende sjefredaktør for The Lancet, et av verdens mest respekterte fagfellevurderte medisinske tidsskrifter, sier:

«mye av publisert forskning er i beste fall upålitelig, om ikke direkte usann.»

Dr. Marcia Angell, lege og mangeårig sjefredaktør i New England Journal of Medicine, et annet prestisjefylt fagfellevurdert medisinsk tidsskrift, sier: 

«Det er rett og slett ikke lenger mulig å tro mye av den kliniske forskningen som publiseres, eller stole på dømmekraften til leger eller medisinske retningslinjer. Jeg finner ingen glede i denne konklusjonen, som jeg langsomt og motvillig kom frem til etter mine to tiår som redaktør av New England Journal of Medicine.»

I en ideell velfungerende verden er uforbeholden tillit selve limet.

I en korrupt verden er det maktelitens føde.

La oss håpe der er nok våkne mennesker på jorden som kan stå opp og hindre fritt spillerom for den psykopatiske makt-eliten. Konspirasjonen som synes i emning nettopp nå – hurtig spredning av det nyskapte «Media-viruset for global vaksinering» – kan få store skadefølger.

Men dette kan avverges ved å sette oppmerksomhetens lys på rett plass – noe som bekreftes i sitatet nedenfor. La oss titte bak sceneteppet på verdensteateret og se hvem som drar i trådene:

David Rockefeller (ref. Rockefeller Foundation) er tredjegenerasjon medlem blant verdens rikeste og mektigste familier, hvis bestefar etablerte første internasjonale oljeselskap (Standard Oil), fundamenterte skolemedisinen, grunnla universitet og hospital, bidro til etableringen av verdens første legeforening i USA (AMA) som straks konspirerte mot den tids konkurrerende behandlingsformer, herunder Royal Raymond Rife’s effektive elektroniske behandling av kreft rundt 1930.

Rockefeller familien forsynte Hitlers krigsmaskineri med olje, var involvert i etableringen av FN, og kontrollerer det meste fra farmasøytisk industri, massemedia, olje, finans, til geopolitikk. Det hevdes at han også er sympatisør med maktelitens agenda om én verdensregjering og sterk reduksjon av den globale populasjon, noe hans kjente uttalelser også kan tyde på. Det hevdes at vaksinekampanjer er en viktig del av denne strategien. Men får bli leserens selvstendige vurdering.

Følgende sitat er fra hans tale til Den trilaterale kommisjon i 1991:

«Vi er takknemlige til Washington Post, New York Times, Time Magazine og andre store publikasjoner hvis direktører har deltatt på våre møter og respektert deres løfter om diskresjon i nesten 40 år. (…) Det ville ha vært umulig for oss å utvikle vår plan for verden hvis vi hadde vært utsatt for offentlighetens lys i løpet av disse årene. Men nå er verden mer sofistikert og beredt til å marsjere mot en verdensregjering. Den overnasjonale suverenitet av en intellektuell elite og verdens bankfolk er absolutt å foretrekke fremfor nasjonal egenbestemmelse som er blitt praktisert i tidligere århundrer.»

Avslutningsvis siteres det fra hans memoarer.:

«…vi er del av en hemmelig kabal som arbeider mot USAs beste interesser… hvis det er tiltalen, står jeg skyldig, og jeg er stolt av det.»Kategorier:Artikler

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: